تبلیغات
کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر - اگر با دشواری های زندگی دست به گریبانی: نیایش راه رهایی است

کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر

www.Ravanshenasii.ir

تاریخ : جمعه 2 تیر 1396 04:42 ب.ظ
هر گاه تحمل زندگی برایت دشوار شد و حس کردی که نمی­توانی ادامه دهی، هر گاه فکر کردی که تاب برداشتن یک قدم دیگر را نداری، دست به دامان خدا شو و بدان که او ، هم قدمت خواهد شد و به تو نیرو خواهد بخشید. او یاری ات می­کند که امروز و روزهای پیشِ رو را به سلامت پشت سر بگذاری و از آزمون­های دشوار به سلامت عبور کنی.
مطمین باش که در پناه عشق الهی می‌توانی در تمام پستی و بلندی­های زندگی، سایۀ آسایشی بیابی؛ بویژه در این روزهای ماه رمضان که به قول مولانا «این دهان بستی دهانی باز شد / تا خورنده لقمه‌های راز شد»  اگر پیش از هر خواب شبانگاهی و هر بامداد  او را نیایش کنی، باور گرمی را در دلت حس می­کنی و به رشد و کمال جدیدی می­رسی؛ زیرا دانستن اینکه خداوند همواره و بی‌هیچ قید و شرطی به سخنانت گوش می­دهد و دوستت می­دارد، به تو نیرو، امید، آرامش و احساس حمایت شدن  می­دهد و می‌بینی که با عشق او دست به چه کارهای شگفت انگیزی که نخواهی زد.
در اینجا به داستان‌هایی دربارۀ عشق به پروردگار و تاثیر نیایش اشاره می­کنیم؛ باشد که در این واپسین شب­های عزیز ماه مبارک رمضان که در پیشِ رو داریم، بتوانیم با نیایشی سرشار از ایمان و اعتماد، پلی مستحکم بین خود و پرودگارمان برقرار کنیم، و  بهتر از آن، در آغوش گرم او آرامش یابیم.
نتیجه تصویری برای نیایش
                                                            *        *       *
روزی آموزگارمان از من خواست که از روی متن کتاب تعلیمات دینی روخوانی کنم ؛ یعنی از آن بخش کتاب که با این کلمات تمام می­شود: «خداوند مرا دوست می­دارد.» آن را خواندم و کتاب را بستم. آموزگار گفت: «دوباره بخوان !» من با حرکات اغراق آمیز، کتاب را باز کردم و با لحنی تمسخرآمیز خواندم: «خداوند مرا دوست­ می­دارد.» آموزگار گفت: «دوباره!»  بعد از هفت بار تکرار، آرام آرام حس کردم که حقیقتی در این جمله نهفته است و امکان دارد که خدا دوستم داشته ­باشد، خود من، یعنی "مایا آنجلو" را .
عظمت چنین کشفی ناگهان مرا به گریه انداخت. می­دانستم که اگر خدا دوستم داشته باشد، می‌توانم شگفتی بیافرینم، می­توانم دست به کارهای بزرگ بزنم، هر چیزی را بیاموزم و هر چیزی را به دست آورم؛ زیرا چه چیز می­توانست مانع من شود وقتی خدا را داشتم؟ چون یک نفر هم ، هر که می­خواهد باشد، به همراه خدا اکثریت را تشکیل می‌دهد.
*مایا آنجلو، شاعر و نویسنده مشهور آمریکایی
 
                                           *                   *                   *
 
شخصی بود که نیمه های شب بر می­خاست و در تاریکی و تنهایی ، به دعا و نیایش می­پرداخت و با سوز و گداز خاصی «اللّه اللّه» می­گفت. مدت­ها او به چنان توفیقی دست یافته بود تا اینکه شیطان از حال و قال آن مرد خدا، بسیار غمگین شد و در کمین او قرار گرفت تا او را بفریبد .سرانجام در قلب او القاء کرد که : «ای بینوا ! چرا این­قدر اللّه اللّه می‌کنی؟ دعای تو به استجابت نمی‌رسد؛ به این دلیل که مدت­هاست خدا را صدا می‌زنی، ولی خدا حتی یک بار به تو لبیک نگفته است !» همین القاء شیطانی، قلب او را شکست و مایوسانه می‌گفت براستی چه فایده ؟ هر چه دعا می‌کنم ، نتیجه بخش نیست ....
شبی با همین حال و دل شکسته و روح افسرده، خوابید و در عالم خواب، حضرت خضر پیامبر (ع) به او گفت: چرا این گونه مایوس و افسرده‌ای؟! چرا راز و نیاز و نیایش با خدای خود را ترک نموده و پشیمان و نا امید، از مناجات خدا کنار کشیده‌ای؟! او در پاسخ گفت: «زیرا از در خانۀ خدا رانده شده‌ و چنین یافته‌ام که این در، به روی من بسته است؛ از این رو، نا امید شده‌ام.» حضرت خضر(ع) به او فرمود: «ای نیایشگر بینوا ! خداوند به من الهام کرد که به تو بگویم تو خیال می‌کنی جواب خدا را باید از در و دیوار بشنوی؟ همین که اللّه اللّه می‌گویی، دلیل آن است که جذبۀ الهی تو را به سوی خودش می­کشاند و از جانب معشوق، کششی به سراغ تو آمده است و همین جذبه، لبیک خدا به تو است، چرا درست نمی‌اندیشی؟!
با استقامت باش، دلت را استوار ساز ! گوش قلب خود را به صدای این و آن نفروش و بدان که همان سوز و گداز پر درد تو، که از دل جانکاهت بر می‌خیزد، دلیل پذیرش تو در درگاه خداست .
                                      *                       *                                *
چهل و پنج دقیقه‌ای می‌شد که زن در آن سوز سرما کنار جاده منتظر کمک ایستاده بود. ماشین‌ها یکی پس از دیگری رد می‌شدند. انگار با آن پالتوی کرم رنگ اصلاً بین برف‌ها دیده نمی‌شد. به ماشینش نگاه کرد که رویش حسابی برف نشسته بود. شالش را محکم‌تر دور صورتش پیچید و کلاه پشمی‌اش را تا روی گوش‌هایش پایین کشید.
یک ماشین قدیمی کنار جاده ایستاد و مرد جوانی از آن پیاده شد. زن، کمی ترسید، اما بر خودش مسلط شد. مرد جوان جلو آمد و به او سلام کرد و مشکلش را پرسید. زن توضیح داد که ماشینش، پنچر شده و کسی هم به کمک او نیامده است. مرد جوان از او خواست بیش از این در آن سرمای آزار دهنده نماند و تا او پنچرگیری می‌کند زن در ماشین بماند. او واقعاً از خداوند متشکر بود که مرد جوان را برایش فرستاده است. در ماشین نشسته بود که مرد جوان تق تق به شیشه زد. زن پولی چند برابر پول پنچرگیری در مغازه را، برداشت و از ماشین پیاده شد و بعد از اینکه از وی تشکر کرد، پول را به طرفش گرفت. مرد جوان، با ادب، پول را پس زد و گفت که این کار را فقط برای رضای خاطر خداوند انجام داده است و به او گفت: "در عوض، سعی کنید آخرین کسی نباشید که کمک می‌کند." 
آن دو از هم خداحافظی کردند و زن که بشدت گرسنه بود، به طرف اولین رستوران به راه افتاد و از فهرست غذای رستوران یکی را انتخاب کرده بود که زن جوانی که ماه‌های آخر بارداری خود را می‌گذراند با لباس بسیار کهنه و مندرسی، به طرفش آمد و با مهربانی از او پرسید که چه میل دارد. زن، غذایی 80 دلاری سفارش داد و پس از آنکه غذا را تمام کرد، یک اسکناس صد دلاری به زن جوان داد. زن جوان رفت تا بیست دلار بقیه را برگرداند، اما وقتی بازگشت خبری از آن زن نبود؛ در عوض، روی یک دستمال کاغذی روی میز یادداشتی دیده می‌شد. زن جوان یادداشت را برداشت. در یادداشت نوشته شده بود که آن بیست دلار به علاوه چهارصد دلار زیر دستمال کاغذی برای وی گذاشته شده است تا برای زایمان دچار مشکل نشود. یادداشت برای آن زن بود و در آخر نوشته شده بود: "سعی کن آخرین نفری نباشی که کمک می‌کند." 
شب که شوهر زن جوان به خانه بازگشت، بسیار محزون بود و گفت که به خاطر پول بیمارستان نگران است؛ چون نزدیک زمان زایمان است و آنها آهی در بساط ندارند. زن جوان ماجرای آن روز را برایش تعریف کرد: درباره زنی با پالتوی کرم روشن که مبلغ کافی برای او گذاشته بود و نامه را هم به او نشان داد.
قطره اشکی از گوشه چشم مرد جوان فرو ریخت و برای همسرش تعریف کرد که آن روز صبح در جاده به همین زن برای رضای خداوند کمک کرده است ! با این تصور که تا "خدا" هست، هیچ لحظه‌ای آن قدر سختنمی­شود که نشود تحملش کرد! پس شدنی‌ها را انجام ده و تمام نشدنی‌هایت را به "خداوند" بسپار .  
                                      *                      *                             *
روزی مردی خواب دید که پیش فرشته‌هاست و به کارهای آنها نگاه می­کند. هنگام ورود، دستۀ بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه‌هایی را که توسط پیک‌ها از زمین می‌رسند، باز می‌کنند و آنها را داخل جعبه می‌گذارند. مرد از فرشته‌ای پرسید: شما چه کار می‌کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه‌ای را باز می‌کرد، گفت: اینجا بخش دریافت است و ما دعاها و تقاضاهای مردم را  از خداوند تحویل می‌‌گیریم.
مرد کمی جلوتر رفت. باز تعدادی از فرشتگـــان را دید که کاغذهـایی را داخل پاکت می‌گذارند و آنها را با  پیک‌هایی به زمین می‌فرستند. مرد پرسید: شما چه کار می‌کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: اینجا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمت‌های خداوند را برای بندگان به زمین می‌فرستیم. مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته است. مرد با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟!

فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده است، باید جواب بفرستند، ولی فقط عده بسیار کمی جواب می‌دهند. مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می‌توانند جواب بفرستند؟ فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافی است بگویند: «خدایا شکر !» 

نمایش نظرات 1 تا 30
دوشنبه 6 خرداد 1398 06:35 ق.ظ
lvcmqronswdo a payday loan <a href=http://rentechpaydayloans.com/>cash payday loans</a> payday loans near me online <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans montgomery al</a>
دوشنبه 6 خرداد 1398 06:22 ق.ظ
somsjcdgahhg payday loans no checking account <a href=http://rentechpaydayloans.com/>online payday loans texas</a> payday loans las vegas nv <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loan no credit check</a>
دوشنبه 6 خرداد 1398 06:04 ق.ظ
http://onlinecialls.com/ - cvs online pharmacy online viagra <a href="http://onlinecialls.com/#">best place to buy generic viagra online</a>
یکشنبه 5 خرداد 1398 11:12 ب.ظ
duzjxhjhudll payday loans dallas <a href=http://rentechpaydayloans.com/>instant online payday loans</a> payday loans online direct lenders only no teletrack <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans in ma</a>
یکشنبه 5 خرداد 1398 08:56 ب.ظ
mibbccgjcukv best payday loans <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans shreveport</a> payday loans online no credit check <a href="http://rentechpaydayloans.com/">legit online payday loans</a>
یکشنبه 5 خرداد 1398 07:28 ب.ظ
sufuhbklrwrk advance payday loans <a href=http://rentechpaydayloans.com/>nix payday loans</a> payday loans with no bank account required <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday online loans</a>
یکشنبه 5 خرداد 1398 07:07 ب.ظ
hjmjnrcxdfyg payday loans salem oregon <a href=http://rentechpaydayloans.com/>monthly installment payday loans</a> pls payday loan <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans san antonio tx</a>
یکشنبه 5 خرداد 1398 05:34 ب.ظ
http://viaqraonllne.com - cvs online pharmacy buy brand viagra <a href="http://viaqraonllne.com/#">canadian pharmacy viagra</a>
یکشنبه 5 خرداد 1398 05:23 ب.ظ
http://buyvlaqra.com - buy generic cialis online mail order viagra <a href="http://buyvlaqra.com/#">pharmacy online</a>
یکشنبه 5 خرداد 1398 02:32 ب.ظ
exgyfspaxnqs payday loans ohio <a href=http://rentechpaydayloans.com/>ez payday loans locations</a> direct lenders payday loans <a href="http://rentechpaydayloans.com/">top ten payday loan companies</a>
یکشنبه 5 خرداد 1398 06:37 ق.ظ
ivifzpebexit payday loans definition <a href=http://rentechpaydayloans.com/>personal loans for bad credit not payday loans</a> payday loans in new york <a href="http://rentechpaydayloans.com/">cheap payday loans</a>
یکشنبه 5 خرداد 1398 05:45 ق.ظ
http://buycialls.com/ - buy cialis online overnight shipping viagra soft tabs <a href="http://buycialls.com/#">canada drugs laws</a>
یکشنبه 5 خرداد 1398 04:13 ق.ظ
http://qenericcialls.com/ - buy generic viagra online viagra wholesale <a href="http://qenericcialls.com/#">were can i buy cialis</a>
شنبه 4 خرداد 1398 02:42 ق.ظ
http://mylistonlinecasino.com/ - casino real money free casino slot games <a href="http://mylistonlinecasino.com/">no deposit casino</a>
جمعه 3 خرداد 1398 07:56 ب.ظ
http://casinoslots.us.org/ - casino game free online casino games <a href="http://casinoslots.us.org/">casino games free online</a>
جمعه 3 خرداد 1398 09:47 ق.ظ
http://gogionlinecasino.com/ - empire casino online rock n cash casino slots <a href="http://gogionlinecasino.com/">parx casino online</a>
جمعه 3 خرداد 1398 09:24 ق.ظ
http://playersonlinecasinogo.com/ - slots free rwa99 san manuel casino <a href="http://playersonlinecasinogo.com/">turning stone online slots</a>
جمعه 3 خرداد 1398 03:37 ق.ظ
http://toptopcasinoonline.com/ - online roulette flash game free games for casino slots four winds <a href="http://toptopcasinoonline.com/">slot machines online</a>
جمعه 3 خرداد 1398 12:40 ق.ظ
http://userlistcasinoonline.com/ - online casino 200 free spins vegas world casino games <a href="http://userlistcasinoonline.com/">play casino games online's homepage</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 09:23 ب.ظ
http://listplayonlinecasino.com/ - casinos online free vegas casino games <a href="http://listplayonlinecasino.com/">arizona casinos</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 01:23 ب.ظ
http://freecasinogames.us.org/ - online gambling caesars online casino <a href="http://freecasinogames.us.org/">usa online casino</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 09:51 ق.ظ
http://goplayonlinecasinos.com/ - on line casino slots free online casino <a href="http://goplayonlinecasinos.com/">casino games slots</a>
پنجشنبه 2 خرداد 1398 08:20 ق.ظ
http://playlistredcasino.com/ - san manuel casino bovada blackjack <a href="http://playlistredcasino.com/">best online casino</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 01:11 ب.ظ
http://usaonline-casino.us.org/ - gambling sites caesars online casino <a href="http://usaonline-casino.us.org/">online gambling este enlace se abrira en una ventana nueva</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 06:33 ق.ظ
http://casinoslots.us.org/ - free online slots vegas worl fantasy springs resort casino <a href="http://casinoslots.us.org/">hollywood casino online slots</a>
چهارشنبه 1 خرداد 1398 12:11 ق.ظ
http://bestcasino365us.com/ - online roulette high stakes slots casino games <a href="http://bestcasino365us.com/">casino games</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 09:03 ب.ظ
http://casino-online.us.org/ - online roulette daily profit maker casino online <a href="http://casino-online.us.org/">online roulette canada real money</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 08:01 ب.ظ
http://casinoslotsgambling24.com/ - free slots vegas betfair casino online nj <a href="http://casinoslotsgambling24.com/">online slot games</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 05:35 ب.ظ
http://24casinousaonline.com/ - casino game bonus casino <a href="http://24casinousaonline.com/">casino games real money</a>
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 08:46 ق.ظ
http://viagraoahvfn.com - generic for viagra or cialis viagra price <a href="http://viagraoahvfn.com/#">generic for viagra</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر