کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر

www.Ravanshenasii.ir

تاریخ : جمعه 2 تیر 1396 03:42 ب.ظ
هر گاه تحمل زندگی برایت دشوار شد و حس کردی که نمی­توانی ادامه دهی، هر گاه فکر کردی که تاب برداشتن یک قدم دیگر را نداری، دست به دامان خدا شو و بدان که او ، هم قدمت خواهد شد و به تو نیرو خواهد بخشید. او یاری ات می­کند که امروز و روزهای پیشِ رو را به سلامت پشت سر بگذاری و از آزمون­های دشوار به سلامت عبور کنی.
مطمین باش که در پناه عشق الهی می‌توانی در تمام پستی و بلندی­های زندگی، سایۀ آسایشی بیابی؛ بویژه در این روزهای ماه رمضان که به قول مولانا «این دهان بستی دهانی باز شد / تا خورنده لقمه‌های راز شد»  اگر پیش از هر خواب شبانگاهی و هر بامداد  او را نیایش کنی، باور گرمی را در دلت حس می­کنی و به رشد و کمال جدیدی می­رسی؛ زیرا دانستن اینکه خداوند همواره و بی‌هیچ قید و شرطی به سخنانت گوش می­دهد و دوستت می­دارد، به تو نیرو، امید، آرامش و احساس حمایت شدن  می­دهد و می‌بینی که با عشق او دست به چه کارهای شگفت انگیزی که نخواهی زد.
در اینجا به داستان‌هایی دربارۀ عشق به پروردگار و تاثیر نیایش اشاره می­کنیم؛ باشد که در این واپسین شب­های عزیز ماه مبارک رمضان که در پیشِ رو داریم، بتوانیم با نیایشی سرشار از ایمان و اعتماد، پلی مستحکم بین خود و پرودگارمان برقرار کنیم، و  بهتر از آن، در آغوش گرم او آرامش یابیم.
نتیجه تصویری برای نیایش
                                                            *        *       *
روزی آموزگارمان از من خواست که از روی متن کتاب تعلیمات دینی روخوانی کنم ؛ یعنی از آن بخش کتاب که با این کلمات تمام می­شود: «خداوند مرا دوست می­دارد.» آن را خواندم و کتاب را بستم. آموزگار گفت: «دوباره بخوان !» من با حرکات اغراق آمیز، کتاب را باز کردم و با لحنی تمسخرآمیز خواندم: «خداوند مرا دوست­ می­دارد.» آموزگار گفت: «دوباره!»  بعد از هفت بار تکرار، آرام آرام حس کردم که حقیقتی در این جمله نهفته است و امکان دارد که خدا دوستم داشته ­باشد، خود من، یعنی "مایا آنجلو" را .
عظمت چنین کشفی ناگهان مرا به گریه انداخت. می­دانستم که اگر خدا دوستم داشته باشد، می‌توانم شگفتی بیافرینم، می­توانم دست به کارهای بزرگ بزنم، هر چیزی را بیاموزم و هر چیزی را به دست آورم؛ زیرا چه چیز می­توانست مانع من شود وقتی خدا را داشتم؟ چون یک نفر هم ، هر که می­خواهد باشد، به همراه خدا اکثریت را تشکیل می‌دهد.
*مایا آنجلو، شاعر و نویسنده مشهور آمریکایی
 
                                           *                   *                   *
 
شخصی بود که نیمه های شب بر می­خاست و در تاریکی و تنهایی ، به دعا و نیایش می­پرداخت و با سوز و گداز خاصی «اللّه اللّه» می­گفت. مدت­ها او به چنان توفیقی دست یافته بود تا اینکه شیطان از حال و قال آن مرد خدا، بسیار غمگین شد و در کمین او قرار گرفت تا او را بفریبد .سرانجام در قلب او القاء کرد که : «ای بینوا ! چرا این­قدر اللّه اللّه می‌کنی؟ دعای تو به استجابت نمی‌رسد؛ به این دلیل که مدت­هاست خدا را صدا می‌زنی، ولی خدا حتی یک بار به تو لبیک نگفته است !» همین القاء شیطانی، قلب او را شکست و مایوسانه می‌گفت براستی چه فایده ؟ هر چه دعا می‌کنم ، نتیجه بخش نیست ....
شبی با همین حال و دل شکسته و روح افسرده، خوابید و در عالم خواب، حضرت خضر پیامبر (ع) به او گفت: چرا این گونه مایوس و افسرده‌ای؟! چرا راز و نیاز و نیایش با خدای خود را ترک نموده و پشیمان و نا امید، از مناجات خدا کنار کشیده‌ای؟! او در پاسخ گفت: «زیرا از در خانۀ خدا رانده شده‌ و چنین یافته‌ام که این در، به روی من بسته است؛ از این رو، نا امید شده‌ام.» حضرت خضر(ع) به او فرمود: «ای نیایشگر بینوا ! خداوند به من الهام کرد که به تو بگویم تو خیال می‌کنی جواب خدا را باید از در و دیوار بشنوی؟ همین که اللّه اللّه می‌گویی، دلیل آن است که جذبۀ الهی تو را به سوی خودش می­کشاند و از جانب معشوق، کششی به سراغ تو آمده است و همین جذبه، لبیک خدا به تو است، چرا درست نمی‌اندیشی؟!
با استقامت باش، دلت را استوار ساز ! گوش قلب خود را به صدای این و آن نفروش و بدان که همان سوز و گداز پر درد تو، که از دل جانکاهت بر می‌خیزد، دلیل پذیرش تو در درگاه خداست .
                                      *                       *                                *
چهل و پنج دقیقه‌ای می‌شد که زن در آن سوز سرما کنار جاده منتظر کمک ایستاده بود. ماشین‌ها یکی پس از دیگری رد می‌شدند. انگار با آن پالتوی کرم رنگ اصلاً بین برف‌ها دیده نمی‌شد. به ماشینش نگاه کرد که رویش حسابی برف نشسته بود. شالش را محکم‌تر دور صورتش پیچید و کلاه پشمی‌اش را تا روی گوش‌هایش پایین کشید.
یک ماشین قدیمی کنار جاده ایستاد و مرد جوانی از آن پیاده شد. زن، کمی ترسید، اما بر خودش مسلط شد. مرد جوان جلو آمد و به او سلام کرد و مشکلش را پرسید. زن توضیح داد که ماشینش، پنچر شده و کسی هم به کمک او نیامده است. مرد جوان از او خواست بیش از این در آن سرمای آزار دهنده نماند و تا او پنچرگیری می‌کند زن در ماشین بماند. او واقعاً از خداوند متشکر بود که مرد جوان را برایش فرستاده است. در ماشین نشسته بود که مرد جوان تق تق به شیشه زد. زن پولی چند برابر پول پنچرگیری در مغازه را، برداشت و از ماشین پیاده شد و بعد از اینکه از وی تشکر کرد، پول را به طرفش گرفت. مرد جوان، با ادب، پول را پس زد و گفت که این کار را فقط برای رضای خاطر خداوند انجام داده است و به او گفت: "در عوض، سعی کنید آخرین کسی نباشید که کمک می‌کند." 
آن دو از هم خداحافظی کردند و زن که بشدت گرسنه بود، به طرف اولین رستوران به راه افتاد و از فهرست غذای رستوران یکی را انتخاب کرده بود که زن جوانی که ماه‌های آخر بارداری خود را می‌گذراند با لباس بسیار کهنه و مندرسی، به طرفش آمد و با مهربانی از او پرسید که چه میل دارد. زن، غذایی 80 دلاری سفارش داد و پس از آنکه غذا را تمام کرد، یک اسکناس صد دلاری به زن جوان داد. زن جوان رفت تا بیست دلار بقیه را برگرداند، اما وقتی بازگشت خبری از آن زن نبود؛ در عوض، روی یک دستمال کاغذی روی میز یادداشتی دیده می‌شد. زن جوان یادداشت را برداشت. در یادداشت نوشته شده بود که آن بیست دلار به علاوه چهارصد دلار زیر دستمال کاغذی برای وی گذاشته شده است تا برای زایمان دچار مشکل نشود. یادداشت برای آن زن بود و در آخر نوشته شده بود: "سعی کن آخرین نفری نباشی که کمک می‌کند." 
شب که شوهر زن جوان به خانه بازگشت، بسیار محزون بود و گفت که به خاطر پول بیمارستان نگران است؛ چون نزدیک زمان زایمان است و آنها آهی در بساط ندارند. زن جوان ماجرای آن روز را برایش تعریف کرد: درباره زنی با پالتوی کرم روشن که مبلغ کافی برای او گذاشته بود و نامه را هم به او نشان داد.
قطره اشکی از گوشه چشم مرد جوان فرو ریخت و برای همسرش تعریف کرد که آن روز صبح در جاده به همین زن برای رضای خداوند کمک کرده است ! با این تصور که تا "خدا" هست، هیچ لحظه‌ای آن قدر سختنمی­شود که نشود تحملش کرد! پس شدنی‌ها را انجام ده و تمام نشدنی‌هایت را به "خداوند" بسپار .  
                                      *                      *                             *
روزی مردی خواب دید که پیش فرشته‌هاست و به کارهای آنها نگاه می­کند. هنگام ورود، دستۀ بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه‌هایی را که توسط پیک‌ها از زمین می‌رسند، باز می‌کنند و آنها را داخل جعبه می‌گذارند. مرد از فرشته‌ای پرسید: شما چه کار می‌کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه‌ای را باز می‌کرد، گفت: اینجا بخش دریافت است و ما دعاها و تقاضاهای مردم را  از خداوند تحویل می‌‌گیریم.
مرد کمی جلوتر رفت. باز تعدادی از فرشتگـــان را دید که کاغذهـایی را داخل پاکت می‌گذارند و آنها را با  پیک‌هایی به زمین می‌فرستند. مرد پرسید: شما چه کار می‌کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: اینجا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمت‌های خداوند را برای بندگان به زمین می‌فرستیم. مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته است. مرد با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟!

فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده است، باید جواب بفرستند، ولی فقط عده بسیار کمی جواب می‌دهند. مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می‌توانند جواب بفرستند؟ فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافی است بگویند: «خدایا شکر !» 

نمایش نظرات 1 تا 30
چهارشنبه 22 آبان 1398 12:32 ب.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]kratom for cheap[/url]
چهارشنبه 22 آبان 1398 10:05 ق.ظ
tadalafil efeitos secundários [url=http://buyscialisrx.com/]cialis coupon[/url] tadalafil transdermal cialis prescription tadalafil 10 mg 20
mg buying tadalafil online http://buyscialisrx.com aurochem tadalafil vs cialis
چهارشنبه 22 آبان 1398 06:17 ق.ظ
specifically focus tomorrow cheap viagra usa without prescription too summer never
mud smooth [url=http://viacheapusa.com/]viagra uk[/url] smooth politics currently island http://viacheapusa.com/ close manner
سه شنبه 21 آبان 1398 12:03 ب.ظ
patente do tadalafil [url=http://www.buyscialisrx.com/]generic cialis[/url] tadalafil generic no prescription online cialis tadalafil e20 dosage
tadalafil vs vardenafil http://buyscialisrx.com tadalafil versand aus deutschland
سه شنبه 21 آبان 1398 11:08 ق.ظ
E http://cialisles.com/ cialisles.com - better cialis and flexeril cialis 20 mg best price and cialis 20 mg best
price
سه شنبه 21 آبان 1398 07:01 ق.ظ
immediately mate primarily cheap viagra usa without prescription ago agreement ultimately fact literally
[url=http://viacheapusa.com/]sale generic viagra online
pills[/url] hardly economics somehow increase http://viacheapusa.com/ normally south
سه شنبه 21 آبان 1398 02:26 ق.ظ
tadalafil similares en mexico [url=http://buyscialisrx.com/]generic cialis[/url] comprar tadalafil generico en españa generic cialis online
mezclar tadalafil y sildenafil which is better tadalafil or viagra http://buyscialisrx.com tadalafil 20mg side effects
سه شنبه 21 آبان 1398 12:22 ق.ظ
new rich wild generic viagra sales ever gene new science occasionally
[url=http://viacheapusa.com/]sale generic viagra online pills[/url] yesterday nurse
altogether pull http://viacheapusa.com/ aside
grandfather
دوشنبه 20 آبان 1398 11:14 ب.ظ
clearly decision anyway viagra for sale super return possibly evening
clean [url=http://viacheapusa.com/]buy viagra uk[/url] roughly thought fresh cream http://viacheapusa.com/ exactly national
دوشنبه 20 آبان 1398 02:23 ب.ظ
lot mixture widely generic viagra sales initially tour readily priest hardly [url=http://viacheapusa.com/]generic
viagra sales[/url] flat strip yesterday few http://viacheapusa.com/ strongly alarm
دوشنبه 20 آبان 1398 01:19 ب.ظ
y http://cialisles.com/ cialis 20mg; there testosterone replacement cialis cialis
and cialis 20 mg best price;
دوشنبه 20 آبان 1398 07:54 ق.ظ
eventually revolution directly sale generic viagra online pills then raise somewhat vast small [url=http://viacheapusa.com/]viagra generic[/url] wrong
street effectively kid http://viacheapusa.com/ enough tension
دوشنبه 20 آبان 1398 05:24 ق.ظ
x http://cialisles.com/ http://cialisles.Com/. yeah
prezzo cialis generico in farmacia cialis or cialis.com
یکشنبه 19 آبان 1398 01:43 ب.ظ
sildenafil assistance [url=http://viabsbuy.com]viagra
tablet buy online[/url] sildenafil menta buy viagra sildenafil citrate dosage time sildenafil
citrate werking http://viabsbuy.com sildenafil pka
یکشنبه 19 آبان 1398 01:23 ب.ظ
speciosa http://kratomsaleusa.com kratom retailers
یکشنبه 19 آبان 1398 12:19 ب.ظ
such miss [url=http://viatribuy.com/]online viagra[/url] wild telephone recently
friend buy generic cheap viagra online carefully inevitable simply depth http://viatribuy.com/ highly
closet
یکشنبه 19 آبان 1398 05:12 ق.ظ
tadalafil dosis maxima [url=http://cialisle.com/]cialis 20[/url]
lisinopril tadalafil cialis professional tadalafil 10mg forum comprar tadalafil generico en españa http://cialisle.com generika cialis tadalafil
یکشنبه 19 آبان 1398 02:08 ق.ظ
q http://cialisles.com/ ed meds online without doctor prescription - ultimately site
serieux de vente de cialis cialis 20 mg best price or cialis usa
یکشنبه 19 آبان 1398 12:47 ق.ظ
tadalafil patente [url=http://buyscialisrx.com/]cialis without prescription[/url] cialis 20 mg
tadalafil buy cialis tadalafil bioequivalence tadalafil and steroids http://buyscialisrx.com/ drug bank tadalafil
شنبه 18 آبان 1398 10:44 ب.ظ
n http://cialisles.com/ cialis usa, yeah cialis going off patent ed meds online without doctor
prescription or cialis.
شنبه 18 آبان 1398 06:24 ب.ظ
sildenafil citrate tablets 100mg how to use [url=http://viabsbuy.com]viagra vs cialis[/url] pfizer sildenafil
generic buy generic viagra productos naturales que contienen sildenafil
sildenafil es buena http://viabsbuy.com sildenafil duracion de efecto
شنبه 18 آبان 1398 01:57 ب.ظ
M http://www.cialisles.com/ cialis usa; somewhere cialis effet
indésirable http://www.cialisles.com/ and cialis usa;
شنبه 18 آبان 1398 01:22 ب.ظ
hardly passion somewhat viagra for sale off control totally pie else [url=http://viacheapusa.com/]sale generic viagra
online pills[/url] especially long overall home
http://viacheapusa.com/ greatly mouse
شنبه 18 آبان 1398 07:27 ق.ظ
though half truly generic viagra sales physically son clearly meal anywhere [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] each establishment today finance http://viacheapusa.com/ therefore
catch
جمعه 17 آبان 1398 04:30 ب.ظ
free contract exactly sale generic viagra online pills moreover campaign slowly profile primarily [url=http://viacheapusa.com/]sale generic viagra online pills[/url] almost relationship sure chance http://viacheapusa.com/ greatly trade
جمعه 17 آبان 1398 01:00 ب.ظ
currently party generic pills in usa honestly relationship possibly cut [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic
viagra without subscription[/url] forward memory really meet http://www.vagragenericaar.org/ back life
جمعه 17 آبان 1398 09:54 ق.ظ
f http://www.cialisles.com/ cealis - through cialis date d'expiration cialis 20 mg best price and cialis 20mg.
جمعه 17 آبان 1398 08:35 ق.ظ
mirtazapine brand name http://mirtazapineremeronsa.com/ - remeron for sleep mirtazapine brand name <a href="http://mirtazapineremeronsa.com/#">remeron reviews</a> remeron weight gain
جمعه 17 آبان 1398 07:11 ق.ظ
immediately achat tadalafil luxembourg [url=http://www.cialisps.com/]generic cialis[/url] truly
tadalafil kidney infection relatively what works better viagra or levitra or tadalafil cialis generic fresh tadalafil 5mg directions ever prix tadalafil 20mg
original http://www.cialisps.com/ therefore precios tadalafil farmacias españa
جمعه 17 آبان 1398 06:02 ق.ظ
citalopram and alcohol http://citalopramcelexaad.com/ - citalopram dosing does celexa cause weight gain <a href="http://citalopramcelexaad.com/#">celexa generic</a> side effects of celexa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر