تبلیغات
کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر - اگر با دشواری های زندگی دست به گریبانی: نیایش راه رهایی است

کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر

www.Ravanshenasii.ir

تاریخ : جمعه 2 تیر 1396 03:42 ب.ظ
هر گاه تحمل زندگی برایت دشوار شد و حس کردی که نمی­توانی ادامه دهی، هر گاه فکر کردی که تاب برداشتن یک قدم دیگر را نداری، دست به دامان خدا شو و بدان که او ، هم قدمت خواهد شد و به تو نیرو خواهد بخشید. او یاری ات می­کند که امروز و روزهای پیشِ رو را به سلامت پشت سر بگذاری و از آزمون­های دشوار به سلامت عبور کنی.
مطمین باش که در پناه عشق الهی می‌توانی در تمام پستی و بلندی­های زندگی، سایۀ آسایشی بیابی؛ بویژه در این روزهای ماه رمضان که به قول مولانا «این دهان بستی دهانی باز شد / تا خورنده لقمه‌های راز شد»  اگر پیش از هر خواب شبانگاهی و هر بامداد  او را نیایش کنی، باور گرمی را در دلت حس می­کنی و به رشد و کمال جدیدی می­رسی؛ زیرا دانستن اینکه خداوند همواره و بی‌هیچ قید و شرطی به سخنانت گوش می­دهد و دوستت می­دارد، به تو نیرو، امید، آرامش و احساس حمایت شدن  می­دهد و می‌بینی که با عشق او دست به چه کارهای شگفت انگیزی که نخواهی زد.
در اینجا به داستان‌هایی دربارۀ عشق به پروردگار و تاثیر نیایش اشاره می­کنیم؛ باشد که در این واپسین شب­های عزیز ماه مبارک رمضان که در پیشِ رو داریم، بتوانیم با نیایشی سرشار از ایمان و اعتماد، پلی مستحکم بین خود و پرودگارمان برقرار کنیم، و  بهتر از آن، در آغوش گرم او آرامش یابیم.
نتیجه تصویری برای نیایش
                                                            *        *       *
روزی آموزگارمان از من خواست که از روی متن کتاب تعلیمات دینی روخوانی کنم ؛ یعنی از آن بخش کتاب که با این کلمات تمام می­شود: «خداوند مرا دوست می­دارد.» آن را خواندم و کتاب را بستم. آموزگار گفت: «دوباره بخوان !» من با حرکات اغراق آمیز، کتاب را باز کردم و با لحنی تمسخرآمیز خواندم: «خداوند مرا دوست­ می­دارد.» آموزگار گفت: «دوباره!»  بعد از هفت بار تکرار، آرام آرام حس کردم که حقیقتی در این جمله نهفته است و امکان دارد که خدا دوستم داشته ­باشد، خود من، یعنی "مایا آنجلو" را .
عظمت چنین کشفی ناگهان مرا به گریه انداخت. می­دانستم که اگر خدا دوستم داشته باشد، می‌توانم شگفتی بیافرینم، می­توانم دست به کارهای بزرگ بزنم، هر چیزی را بیاموزم و هر چیزی را به دست آورم؛ زیرا چه چیز می­توانست مانع من شود وقتی خدا را داشتم؟ چون یک نفر هم ، هر که می­خواهد باشد، به همراه خدا اکثریت را تشکیل می‌دهد.
*مایا آنجلو، شاعر و نویسنده مشهور آمریکایی
 
                                           *                   *                   *
 
شخصی بود که نیمه های شب بر می­خاست و در تاریکی و تنهایی ، به دعا و نیایش می­پرداخت و با سوز و گداز خاصی «اللّه اللّه» می­گفت. مدت­ها او به چنان توفیقی دست یافته بود تا اینکه شیطان از حال و قال آن مرد خدا، بسیار غمگین شد و در کمین او قرار گرفت تا او را بفریبد .سرانجام در قلب او القاء کرد که : «ای بینوا ! چرا این­قدر اللّه اللّه می‌کنی؟ دعای تو به استجابت نمی‌رسد؛ به این دلیل که مدت­هاست خدا را صدا می‌زنی، ولی خدا حتی یک بار به تو لبیک نگفته است !» همین القاء شیطانی، قلب او را شکست و مایوسانه می‌گفت براستی چه فایده ؟ هر چه دعا می‌کنم ، نتیجه بخش نیست ....
شبی با همین حال و دل شکسته و روح افسرده، خوابید و در عالم خواب، حضرت خضر پیامبر (ع) به او گفت: چرا این گونه مایوس و افسرده‌ای؟! چرا راز و نیاز و نیایش با خدای خود را ترک نموده و پشیمان و نا امید، از مناجات خدا کنار کشیده‌ای؟! او در پاسخ گفت: «زیرا از در خانۀ خدا رانده شده‌ و چنین یافته‌ام که این در، به روی من بسته است؛ از این رو، نا امید شده‌ام.» حضرت خضر(ع) به او فرمود: «ای نیایشگر بینوا ! خداوند به من الهام کرد که به تو بگویم تو خیال می‌کنی جواب خدا را باید از در و دیوار بشنوی؟ همین که اللّه اللّه می‌گویی، دلیل آن است که جذبۀ الهی تو را به سوی خودش می­کشاند و از جانب معشوق، کششی به سراغ تو آمده است و همین جذبه، لبیک خدا به تو است، چرا درست نمی‌اندیشی؟!
با استقامت باش، دلت را استوار ساز ! گوش قلب خود را به صدای این و آن نفروش و بدان که همان سوز و گداز پر درد تو، که از دل جانکاهت بر می‌خیزد، دلیل پذیرش تو در درگاه خداست .
                                      *                       *                                *
چهل و پنج دقیقه‌ای می‌شد که زن در آن سوز سرما کنار جاده منتظر کمک ایستاده بود. ماشین‌ها یکی پس از دیگری رد می‌شدند. انگار با آن پالتوی کرم رنگ اصلاً بین برف‌ها دیده نمی‌شد. به ماشینش نگاه کرد که رویش حسابی برف نشسته بود. شالش را محکم‌تر دور صورتش پیچید و کلاه پشمی‌اش را تا روی گوش‌هایش پایین کشید.
یک ماشین قدیمی کنار جاده ایستاد و مرد جوانی از آن پیاده شد. زن، کمی ترسید، اما بر خودش مسلط شد. مرد جوان جلو آمد و به او سلام کرد و مشکلش را پرسید. زن توضیح داد که ماشینش، پنچر شده و کسی هم به کمک او نیامده است. مرد جوان از او خواست بیش از این در آن سرمای آزار دهنده نماند و تا او پنچرگیری می‌کند زن در ماشین بماند. او واقعاً از خداوند متشکر بود که مرد جوان را برایش فرستاده است. در ماشین نشسته بود که مرد جوان تق تق به شیشه زد. زن پولی چند برابر پول پنچرگیری در مغازه را، برداشت و از ماشین پیاده شد و بعد از اینکه از وی تشکر کرد، پول را به طرفش گرفت. مرد جوان، با ادب، پول را پس زد و گفت که این کار را فقط برای رضای خاطر خداوند انجام داده است و به او گفت: "در عوض، سعی کنید آخرین کسی نباشید که کمک می‌کند." 
آن دو از هم خداحافظی کردند و زن که بشدت گرسنه بود، به طرف اولین رستوران به راه افتاد و از فهرست غذای رستوران یکی را انتخاب کرده بود که زن جوانی که ماه‌های آخر بارداری خود را می‌گذراند با لباس بسیار کهنه و مندرسی، به طرفش آمد و با مهربانی از او پرسید که چه میل دارد. زن، غذایی 80 دلاری سفارش داد و پس از آنکه غذا را تمام کرد، یک اسکناس صد دلاری به زن جوان داد. زن جوان رفت تا بیست دلار بقیه را برگرداند، اما وقتی بازگشت خبری از آن زن نبود؛ در عوض، روی یک دستمال کاغذی روی میز یادداشتی دیده می‌شد. زن جوان یادداشت را برداشت. در یادداشت نوشته شده بود که آن بیست دلار به علاوه چهارصد دلار زیر دستمال کاغذی برای وی گذاشته شده است تا برای زایمان دچار مشکل نشود. یادداشت برای آن زن بود و در آخر نوشته شده بود: "سعی کن آخرین نفری نباشی که کمک می‌کند." 
شب که شوهر زن جوان به خانه بازگشت، بسیار محزون بود و گفت که به خاطر پول بیمارستان نگران است؛ چون نزدیک زمان زایمان است و آنها آهی در بساط ندارند. زن جوان ماجرای آن روز را برایش تعریف کرد: درباره زنی با پالتوی کرم روشن که مبلغ کافی برای او گذاشته بود و نامه را هم به او نشان داد.
قطره اشکی از گوشه چشم مرد جوان فرو ریخت و برای همسرش تعریف کرد که آن روز صبح در جاده به همین زن برای رضای خداوند کمک کرده است ! با این تصور که تا "خدا" هست، هیچ لحظه‌ای آن قدر سختنمی­شود که نشود تحملش کرد! پس شدنی‌ها را انجام ده و تمام نشدنی‌هایت را به "خداوند" بسپار .  
                                      *                      *                             *
روزی مردی خواب دید که پیش فرشته‌هاست و به کارهای آنها نگاه می­کند. هنگام ورود، دستۀ بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه‌هایی را که توسط پیک‌ها از زمین می‌رسند، باز می‌کنند و آنها را داخل جعبه می‌گذارند. مرد از فرشته‌ای پرسید: شما چه کار می‌کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه‌ای را باز می‌کرد، گفت: اینجا بخش دریافت است و ما دعاها و تقاضاهای مردم را  از خداوند تحویل می‌‌گیریم.
مرد کمی جلوتر رفت. باز تعدادی از فرشتگـــان را دید که کاغذهـایی را داخل پاکت می‌گذارند و آنها را با  پیک‌هایی به زمین می‌فرستند. مرد پرسید: شما چه کار می‌کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: اینجا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمت‌های خداوند را برای بندگان به زمین می‌فرستیم. مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته است. مرد با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟!

فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده است، باید جواب بفرستند، ولی فقط عده بسیار کمی جواب می‌دهند. مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می‌توانند جواب بفرستند؟ فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافی است بگویند: «خدایا شکر !» 

نمایش نظرات 1 تا 30
پنجشنبه 27 دی 1397 12:30 ق.ظ
<a href=http://usaerectionrx.com/>viagra online prescription</a> cheap generic viagra <a href="http://usaerectionrx.com/">viagra online prescription</a>
چهارشنبه 26 دی 1397 05:50 ب.ظ
<a href=http://www.forumdemulheres.com/>cialis from india online pharmacy</a> mail order viagra <a href="http://www.forumdemulheres.com/">best online cialis pharmacy</a>
چهارشنبه 26 دی 1397 01:44 ق.ظ
<a href="http://erectionakebd.com/">canadian pharmacy generic viagra</a> buy cheap viagra <a href="http://erectionakebd.com/">canadian pharmacy generic viagra</a>
سه شنبه 25 دی 1397 05:22 ق.ظ
<a href=https://www.niqabsquad.com/>is generic viagra good</a> buy viagra online no prescription <a href="https://www.niqabsquad.com/">picture of generic viagra</a>
سه شنبه 25 دی 1397 04:47 ق.ظ
<a href=http://onlinewwwmen.com/>buy viagra cheapest</a> effects of viagra <a href="http://onlinewwwmen.com/">buy viagra online amazon</a>
دوشنبه 24 دی 1397 11:46 ق.ظ
<a href=http://onlineviagraunes.com/>buy viagra near me</a> cheap viagra <a href="http://onlineviagraunes.com/">buy cheapest viagra</a>
دوشنبه 24 دی 1397 11:44 ق.ظ
<a href=http://canadianpharmacyfda.com/>where is the best place to buy generic viagra online</a> alternative viagra <a href="http://canadianpharmacyfda.com/">buy online generic viagra</a>
دوشنبه 24 دی 1397 02:50 ق.ظ
<a href=http://cialisckajrhd.com/>buying cialis online safely</a> cialis 20 mg <a href="http://cialisckajrhd.com/">buying cialis online safe</a>
دوشنبه 24 دی 1397 12:54 ق.ظ
<a href=http://viagraoahvfn.com/>viagra online pharmacy</a> cheap viagra pills <a href="http://viagraoahvfn.com/">generic name for viagra</a>
یکشنبه 23 دی 1397 05:35 ق.ظ
<a href=http://viagravkash.com/>generic viagra online canadian pharmacy</a> viagra online <a href="http://viagravkash.com/">buy viagra online cheap</a>
شنبه 22 دی 1397 08:33 ق.ظ
<a href=http://cialiscials.com/>cialis online reviews</a> tadalafil dosage <a href="http://cialiscials.com/">buy cheap cialis online</a>
جمعه 21 دی 1397 11:35 ب.ظ
<a href=https://movietrailershd.org/>when will viagra go generic in us</a> pfizer viagra <a href="https://movietrailershd.org/">canadian pharmacy viagra generic</a>
جمعه 21 دی 1397 01:55 ب.ظ
<a href=https://bitcapblog.com/>india generic viagra</a> generic viagra online pharmacy <a href="https://bitcapblog.com/">mexico generic viagra</a>
جمعه 21 دی 1397 07:56 ق.ظ
<a href=http://usa77www.com/>buying generic viagra online reviews</a> order viagra online <a href="http://usa77www.com/">how much will generic viagra cost</a>
جمعه 21 دی 1397 02:43 ق.ظ
<a href=https://holidayrentallorgues.com/>generic for viagra</a> buy generic viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">buy viagra online</a>
پنجشنبه 20 دی 1397 11:10 ب.ظ
<a href="https://mo-basta.org/">generic viagra india</a> viagra wiki <a href="https://mo-basta.org/">generic viagra online</a>
پنجشنبه 20 دی 1397 03:46 ق.ظ
<a href=http://canadiannowv.com/>viagra best buy</a> buy female viagra <a href="http://canadiannowv.com/">where to buy female viagra</a>
چهارشنبه 19 دی 1397 08:30 ق.ظ
<a href=http://www.obatpasutri-jogja.com/>buy viagra online</a> viagra how it works <a href="http://www.obatpasutri-jogja.com/">viagra for womens where to buy</a>
دوشنبه 17 دی 1397 08:55 ب.ظ
<a href=http://buyviagrawww.com/>buy viagra cheaper</a> cheap generic viagra <a href="http://buyviagrawww.com/">buy viagra online amazon</a>
یکشنبه 16 دی 1397 10:47 ب.ظ
<a href=http://viagrageneric7k.com/>can you buy viagra online</a> viagra wholesale <a href="http://viagrageneric7k.com/">buy viagra without a prescription</a>
یکشنبه 16 دی 1397 07:29 ب.ظ
<a href=http://cheapviagrafasg.com/>how to buy viagra</a> does viagra work <a href="http://cheapviagrafasg.com/">where to buy generic viagra</a>
یکشنبه 16 دی 1397 12:49 ب.ظ
<a href=http://onlinevigra.com/>where to buy generic viagra</a> cheap viagra <a href="http://onlinevigra.com/">buy viagra from canada</a>
یکشنبه 16 دی 1397 03:21 ق.ظ
<a href=http://vigraformen.com/>cheap viagra online canadian pharmacy</a> buy viagra new york <a href="http://vigraformen.com/">buy viagra online cheap</a>
یکشنبه 16 دی 1397 12:49 ق.ظ
<a href="http://myleaderusa.com/">best rate payday loan</a> small loans bad credit <a href="http://myleaderusa.com/">american payday loan credit</a>
شنبه 15 دی 1397 12:33 ق.ظ
<a href=https://onlineloan.icu/>online payday loan service</a> get personal loan bad credit <a href="https://onlineloan.icu/">no payday loans</a>
جمعه 14 دی 1397 11:47 ب.ظ
<a href=http://mobilleaderapply.com/>payday loan store of</a> bad credit loans online <a href="http://mobilleaderapply.com/">payday loan for people with bad credit</a>
جمعه 14 دی 1397 11:37 ب.ظ
<a href=http://getaloan.us.org/>no credit payday loan</a> business loans bad credit <a href="http://getaloan.us.org/">payday loan laws in va</a>
جمعه 14 دی 1397 11:05 ب.ظ
<a href="http://loandkc.com/">bad credit loans for military payday loans for mil</a> debt relief <a href="http://loandkc.com/">anchorage - payday loans</a>
جمعه 14 دی 1397 06:45 ب.ظ
<a href=http://www.goapplynowa.com/>no faxing payday loans</a> cash advances <a href="http://www.goapplynowa.com/">payday loans lawsuit</a>
جمعه 14 دی 1397 03:21 ب.ظ
<a href=http://applygopayday.com/>payday loan</a> personal installment loan <a href="http://applygopayday.com/">payday loans law</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر