کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر

www.Ravanshenasii.ir

نویسنده : افسانه حسینی
تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396 01:58 ب.ظ

Act یکی از شیوه های درمانی بین مدرن و فرامدرن است 

که برای درمان بسیاری از اختلالات کارآیی دارد . 

جزو درمان های موج سوم رفتارگرایی است .

تا قبل از پیدایش درمان های موج سوم ، درمان متمرکز بر تغییر بود .

ولی در درمانهای موج سوم تمرکز از تغییر برداشته شد و به پذیرش رسید .
در Act ما چیزی را تغییر نمی دهیم . بلکه به مراجع کمک می کنیم که افکار و احساساتش را بپذیرد .


چرا که تلاش برای خلاصی از پریشانی و اضطراب ناشی از افکار و احساسات ، مانند دست و پا زدن و تقلا کردن برای خروج از باتلاق است .


هر چه بیشتر تلاش کنید بیشتر فرو می روید. در C.B.T ما سعی داریم افکار منفی را شناسایی کنیم و با به چالش کشیدن افکار منفی فرد را به واقع گرایی برسانیم .


یعنی تلاش بر این است که مراجع افکار منفی اش را پاک کند و واقعیت را جایگزین نماید . در روانشناسی مثبت گرا ما افکار منفی را پاک کرده افکار مثبت جایگزین می نماییم .


(یعنی تغییر و جایگزینی) ولی در Act ما افکار را اصلاً مهم نمی دانیم که با آنها چالش داشته باشیم .


می گوئیم فکر فقط فکر است ، احساس فقط احساس است و نیازی به چالش و تغییر و جایگزینی نیست .


این یکی از گام های مهم در Act است . اگر مراجعی بعد از 20 جلسه درمان بگوید هنوز افکار (منفی ام) خوب نشده ، می گوئیم قرار نیست چیزی عوض شود .


همین که بیمار بگوید با وجود افکار منفی و احساسات منفی می توانم به کارهای مهم و عملکردهای زندگی ام برسم و وقفه ایی ایجاد نمی کند می گوئیم درمان شده است.

این شش ضلعی مدل آسیب شناسی درAct است .


در Act فرض بر این است که ذهن نرمال هر انسانی فرآیندهای روانی دارد ، که ممکن است به رنج و پریشانی منجر شود .
ما انسانیم و دارای ذهن ، ذهن هم گاهی فکر و احساس مثبت و گاهی منفی می آورد . گاهی ممکن است فکر ، احساس ، خاطره یا میلی در ذهن بیاید و بهم ریختگی یا distrees ایجاد کند .


تا این جای کار طبیعی است و برای همه ما پیش می آید . مشکل از جایی شروع می شود که می خواهیم فکر را پاک کنیم ، احساس را کنترل یا حذف کنیم ، از خاطرهایی اجتناب نمائیم.

فرد سالم می گوید : من کارم را انجام می دهم حتی اگر فکر منفی باشد . فکر من فقط فکر است و واقعیت چیز دیگری است .فرد بیمار می گوید : من کارم را وقتی انجام می دهم که کاملاً آرام باشم ، صد در صد فکرم مثبت باشد و هیچ فکر منفی و بدی نداشته باشم .اجتناب تجربه ای : در اجتناب تجربه ای فرد سعی می کند از رویدادهای منفی دوری کند .


در آمیختگی یا fusion : فرد فکر و احساس اش را با واقعیت یکی می داند ، یعنی خودش با فکر و احساسش قاطی می شود و آمیختگی رخ می دهد ، که به آن ائتلاف فکر و عمل هم می گویند . تعریفی که فرد از خودش ارائه می دهد خود واقعی نیست ، خود مفهوم سازی شده است . مثلاً من باهوشم ... من قد بلندم ... من کودن ام ...


خود منفعل : یعنی فرد بیماری که زندگی اش در راستای ارزشها و اهدافش نیست . فعالیت دارد ولی نه در راستای اهداف و ارزشهایش .عدم صراحت ارزش ها : یعنی فرد ارزشهایش را شفاف سازی نکرده ، نمی داند چه می خواهد ، ولی می داند این نیست آنچه را که می خواهد و دچار رنج می شود . دچار تعارض است و ارزشهایش شفاف نیست . فرد در گذشته و آینده مفهوم سازی شده زندگی می کند و تمرکزی بر حال ندارد . از زندگی لذت نمی برد و سطح رضایت مندی از زندگی اش و کیفیت زندگی پایین است . خلاصه ای از مدل آسیب شناسی روانی Act مورد مطالعه قرار گرفت .


برآیند این شش ضلعی و عمل کردن مطابق آن ، عدم انعطاف پذیری روان شناختی است . کسی که مطابق این مدل رفتار کند سلامت روانی ندارد و بیمار است .
در Act ما از استعاره زیاد استفاده می کنیم .


استعاره یا حکایت (narition)

یعنی داستانهایی که ساخته ایم یا ساخته اند و شاید بخشی از آن هرگز اتفاق نیافتده باشد .

در فرهنگ ما به استعاره حکایت می گوئیم .


چرا استعاره ؟

استعاره ها به سه دلیل در Act اهمیت دارند .


1 ـ چون نهی کننده نیستند مراجع نسبت به آن مقاومت نشان نمی دهد . داستان است . مراجع به خوبی آنها را حس می کند و می داند پاسخ خوب یا بدی به آنها وجود ندارد .


2 ـ استعاره ها اشکال منطقی رفتار کلامی نیستند بیشتر شبیه عکس هستند . آنچه که دوربین استعاره شکار می کند در یک بحث منطقی اصلاً حاصل نمی شود .3 ـ استعاره ها به راحتی یادآوری می شوند و در بسیاری از موقعیت هایی غیر درمانی (غیر از جلسه درمان) استفاده می شوند . و این برای تغییر رفتار به صورت گسترده خیلی مؤثر است . استعاره ها موتور فرد را روشن می کند ، موتورش را زمین نمی گذارد . استعاره شبیه سازی شده زندگی فرد نیست . کنایه و نصیحت هم نیست .metafor و Story با هم متفاوت اند . مثلاً می خواهید از کسی بپرسید ، دیگری را می شناسد یا نه ؟ هی توصیف می کنید و هی حرف می زنید ، اگر به جای اینها عکسی نشان بدهید خیلی راحت تر به هدف می رسید . مثلاً استعاره دو کوه برای رابطه بین درمانگر و درمانجو . رابطه بین آنها معلم شاگردی یا دکتر و بیمار نیست .

بلکه دو نفرند که با هم و در کنار هم از دو کوه

 بالا می روند . هر کدام نقاط ضعف مسیر دیگری را بهتر می بینند .در رویکرد Act سلامت روانشناختی یعنی توانایی زندگی کردن طبق ارزشهای انتخاب شده و همزمان با آن فرد با افکار ، خاطرات و احساسات بدنی و عواطف خود تماس غیر دفاعی دارد .علامت اختصاری Act به این گام های اساسی اشاره دارد :اقدام کن ، انتخاب کن ، بپذیر

Accept , chose , take action


در این دیدگاه سلامتی یک حالت نیست ، بلکه فرآیند تغییر در حوزه پذیرش و عمل ارزشمند است.


انسان همواره آموخته است که برای خلاصی و رهایی از بسیاری مشکلات به حل مسئله یا (problem solving) روی آورد .


مثل مقابله با ترس از آتش ، دوری کردن یا اجتناب از آن . احساس ناراحتی از سرما متوسل شدن به وسایل گرما بخش (دنیای بیرون) ولی این شیوه (حل مسئله) برای افکار ، احساسات ، خاطرات و عواطف ما کارآیی ندارد .


چون دنیای ذهن دنیای درون است و قوانین دنیای درون با قوانین دنیای بیرون متفاوت است . قانون دنیای بیرون ← از هر آنچه درد و رنج تولید می کند دوری کن (اجتناب کن) و یا با شیوه حل مسئله ، مشکل ات را حل کن .


شیوه های حل مسئله ← (اجتناب ، کنترل ، حذف) که در دنیای بیرون کارآیی دارد.


قانون دنیای درون ← از هر آنچه موجب درد و رنج می گردد و شما را آزار می دهد فرار نکن ، اجتناب نکن ، کنترل نکن ، حذفش نکن ... بلکه به آن تمایل داشته باش و گرنه به آن دچار می شویم .


(willingness) سیر درمان در Act کل درمان Act در این شش ضلعی خلاصه می شود .


 

شش ضلعی در مسیر درمان:


در این شش ضلعی کل درمان Act در نظر گرفته شده است .


اگر آن را از وسط دو نیم کنیم سمت چپ قسمت پذیرش و ذهن آگاهی است و سمت راست قسمت تعهد و تغییر رفتار است ، که خود به عنوان زمینه و در زمان حال بودن در هر دو قسمت مشترکند .


درمان Act شیوه ای بسیار جالب است و می توان گفت راه میان بر است .

و برای افراد عادی هم بسیار کارآیی دارد .


تا سطح کیفیت زندگی شان را بهبود بخشند . هدف Act کاهش نشانه نیست ، هدف ایجاد زندگی غنی و با معنا در عین پذیرش دردی است که با آن پیش می رود .


این نوع خاص تغییر رفتار منجر به انعطاف پذیری روانشناختی می شود .

زمان بندی درمان در Act هیچ برنامه زمان بندی خاصی وجود ندارد ، تعداد جلسات کاملا به شرایط و موقعیت مراجع بستگی دارد .


تقریباً 16 ساعت حد متوسط درمان است که کاملا پیشنهادی است .

بیشترین زمان بندی و تمرکز ما روی جلسات مربوط به تعیین ارزشها و رتبه بندی  اهداف، اعمال و موانع می باشد .


منبع:iranpajohesh

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic