کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر

www.Ravanshenasii.ir

نویسنده : افسانه حسینی
تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396 01:58 ب.ظ

Act یکی از شیوه های درمانی بین مدرن و فرامدرن است 

که برای درمان بسیاری از اختلالات کارآیی دارد . 

جزو درمان های موج سوم رفتارگرایی است .

تا قبل از پیدایش درمان های موج سوم ، درمان متمرکز بر تغییر بود .

ولی در درمانهای موج سوم تمرکز از تغییر برداشته شد و به پذیرش رسید .
در Act ما چیزی را تغییر نمی دهیم . بلکه به مراجع کمک می کنیم که افکار و احساساتش را بپذیرد .


چرا که تلاش برای خلاصی از پریشانی و اضطراب ناشی از افکار و احساسات ، مانند دست و پا زدن و تقلا کردن برای خروج از باتلاق است .


هر چه بیشتر تلاش کنید بیشتر فرو می روید. در C.B.T ما سعی داریم افکار منفی را شناسایی کنیم و با به چالش کشیدن افکار منفی فرد را به واقع گرایی برسانیم .


یعنی تلاش بر این است که مراجع افکار منفی اش را پاک کند و واقعیت را جایگزین نماید . در روانشناسی مثبت گرا ما افکار منفی را پاک کرده افکار مثبت جایگزین می نماییم .


(یعنی تغییر و جایگزینی) ولی در Act ما افکار را اصلاً مهم نمی دانیم که با آنها چالش داشته باشیم .


می گوئیم فکر فقط فکر است ، احساس فقط احساس است و نیازی به چالش و تغییر و جایگزینی نیست .


این یکی از گام های مهم در Act است . اگر مراجعی بعد از 20 جلسه درمان بگوید هنوز افکار (منفی ام) خوب نشده ، می گوئیم قرار نیست چیزی عوض شود .


همین که بیمار بگوید با وجود افکار منفی و احساسات منفی می توانم به کارهای مهم و عملکردهای زندگی ام برسم و وقفه ایی ایجاد نمی کند می گوئیم درمان شده است.

این شش ضلعی مدل آسیب شناسی درAct است .


در Act فرض بر این است که ذهن نرمال هر انسانی فرآیندهای روانی دارد ، که ممکن است به رنج و پریشانی منجر شود .
ما انسانیم و دارای ذهن ، ذهن هم گاهی فکر و احساس مثبت و گاهی منفی می آورد . گاهی ممکن است فکر ، احساس ، خاطره یا میلی در ذهن بیاید و بهم ریختگی یا distrees ایجاد کند .


تا این جای کار طبیعی است و برای همه ما پیش می آید . مشکل از جایی شروع می شود که می خواهیم فکر را پاک کنیم ، احساس را کنترل یا حذف کنیم ، از خاطرهایی اجتناب نمائیم.

فرد سالم می گوید : من کارم را انجام می دهم حتی اگر فکر منفی باشد . فکر من فقط فکر است و واقعیت چیز دیگری است .فرد بیمار می گوید : من کارم را وقتی انجام می دهم که کاملاً آرام باشم ، صد در صد فکرم مثبت باشد و هیچ فکر منفی و بدی نداشته باشم .اجتناب تجربه ای : در اجتناب تجربه ای فرد سعی می کند از رویدادهای منفی دوری کند .


در آمیختگی یا fusion : فرد فکر و احساس اش را با واقعیت یکی می داند ، یعنی خودش با فکر و احساسش قاطی می شود و آمیختگی رخ می دهد ، که به آن ائتلاف فکر و عمل هم می گویند . تعریفی که فرد از خودش ارائه می دهد خود واقعی نیست ، خود مفهوم سازی شده است . مثلاً من باهوشم ... من قد بلندم ... من کودن ام ...


خود منفعل : یعنی فرد بیماری که زندگی اش در راستای ارزشها و اهدافش نیست . فعالیت دارد ولی نه در راستای اهداف و ارزشهایش .عدم صراحت ارزش ها : یعنی فرد ارزشهایش را شفاف سازی نکرده ، نمی داند چه می خواهد ، ولی می داند این نیست آنچه را که می خواهد و دچار رنج می شود . دچار تعارض است و ارزشهایش شفاف نیست . فرد در گذشته و آینده مفهوم سازی شده زندگی می کند و تمرکزی بر حال ندارد . از زندگی لذت نمی برد و سطح رضایت مندی از زندگی اش و کیفیت زندگی پایین است . خلاصه ای از مدل آسیب شناسی روانی Act مورد مطالعه قرار گرفت .


برآیند این شش ضلعی و عمل کردن مطابق آن ، عدم انعطاف پذیری روان شناختی است . کسی که مطابق این مدل رفتار کند سلامت روانی ندارد و بیمار است .
در Act ما از استعاره زیاد استفاده می کنیم .


استعاره یا حکایت (narition)

یعنی داستانهایی که ساخته ایم یا ساخته اند و شاید بخشی از آن هرگز اتفاق نیافتده باشد .

در فرهنگ ما به استعاره حکایت می گوئیم .


چرا استعاره ؟

استعاره ها به سه دلیل در Act اهمیت دارند .


1 ـ چون نهی کننده نیستند مراجع نسبت به آن مقاومت نشان نمی دهد . داستان است . مراجع به خوبی آنها را حس می کند و می داند پاسخ خوب یا بدی به آنها وجود ندارد .


2 ـ استعاره ها اشکال منطقی رفتار کلامی نیستند بیشتر شبیه عکس هستند . آنچه که دوربین استعاره شکار می کند در یک بحث منطقی اصلاً حاصل نمی شود .3 ـ استعاره ها به راحتی یادآوری می شوند و در بسیاری از موقعیت هایی غیر درمانی (غیر از جلسه درمان) استفاده می شوند . و این برای تغییر رفتار به صورت گسترده خیلی مؤثر است . استعاره ها موتور فرد را روشن می کند ، موتورش را زمین نمی گذارد . استعاره شبیه سازی شده زندگی فرد نیست . کنایه و نصیحت هم نیست .metafor و Story با هم متفاوت اند . مثلاً می خواهید از کسی بپرسید ، دیگری را می شناسد یا نه ؟ هی توصیف می کنید و هی حرف می زنید ، اگر به جای اینها عکسی نشان بدهید خیلی راحت تر به هدف می رسید . مثلاً استعاره دو کوه برای رابطه بین درمانگر و درمانجو . رابطه بین آنها معلم شاگردی یا دکتر و بیمار نیست .

بلکه دو نفرند که با هم و در کنار هم از دو کوه

 بالا می روند . هر کدام نقاط ضعف مسیر دیگری را بهتر می بینند .در رویکرد Act سلامت روانشناختی یعنی توانایی زندگی کردن طبق ارزشهای انتخاب شده و همزمان با آن فرد با افکار ، خاطرات و احساسات بدنی و عواطف خود تماس غیر دفاعی دارد .علامت اختصاری Act به این گام های اساسی اشاره دارد :اقدام کن ، انتخاب کن ، بپذیر

Accept , chose , take action


در این دیدگاه سلامتی یک حالت نیست ، بلکه فرآیند تغییر در حوزه پذیرش و عمل ارزشمند است.


انسان همواره آموخته است که برای خلاصی و رهایی از بسیاری مشکلات به حل مسئله یا (problem solving) روی آورد .


مثل مقابله با ترس از آتش ، دوری کردن یا اجتناب از آن . احساس ناراحتی از سرما متوسل شدن به وسایل گرما بخش (دنیای بیرون) ولی این شیوه (حل مسئله) برای افکار ، احساسات ، خاطرات و عواطف ما کارآیی ندارد .


چون دنیای ذهن دنیای درون است و قوانین دنیای درون با قوانین دنیای بیرون متفاوت است . قانون دنیای بیرون ← از هر آنچه درد و رنج تولید می کند دوری کن (اجتناب کن) و یا با شیوه حل مسئله ، مشکل ات را حل کن .


شیوه های حل مسئله ← (اجتناب ، کنترل ، حذف) که در دنیای بیرون کارآیی دارد.


قانون دنیای درون ← از هر آنچه موجب درد و رنج می گردد و شما را آزار می دهد فرار نکن ، اجتناب نکن ، کنترل نکن ، حذفش نکن ... بلکه به آن تمایل داشته باش و گرنه به آن دچار می شویم .


(willingness) سیر درمان در Act کل درمان Act در این شش ضلعی خلاصه می شود .


 

شش ضلعی در مسیر درمان:


در این شش ضلعی کل درمان Act در نظر گرفته شده است .


اگر آن را از وسط دو نیم کنیم سمت چپ قسمت پذیرش و ذهن آگاهی است و سمت راست قسمت تعهد و تغییر رفتار است ، که خود به عنوان زمینه و در زمان حال بودن در هر دو قسمت مشترکند .


درمان Act شیوه ای بسیار جالب است و می توان گفت راه میان بر است .

و برای افراد عادی هم بسیار کارآیی دارد .


تا سطح کیفیت زندگی شان را بهبود بخشند . هدف Act کاهش نشانه نیست ، هدف ایجاد زندگی غنی و با معنا در عین پذیرش دردی است که با آن پیش می رود .


این نوع خاص تغییر رفتار منجر به انعطاف پذیری روانشناختی می شود .

زمان بندی درمان در Act هیچ برنامه زمان بندی خاصی وجود ندارد ، تعداد جلسات کاملا به شرایط و موقعیت مراجع بستگی دارد .


تقریباً 16 ساعت حد متوسط درمان است که کاملا پیشنهادی است .

بیشترین زمان بندی و تمرکز ما روی جلسات مربوط به تعیین ارزشها و رتبه بندی  اهداف، اعمال و موانع می باشد .


منبع:iranpajohesh

نمایش نظرات 1 تا 30
چهارشنبه 2 بهمن 1398 06:14 ب.ظ
This is a really great site!So much useful information and handy tips, thanks a lot =)
دوشنبه 30 دی 1398 04:51 ب.ظ
Thank you a lot for sharing this with all of us you really recognise what you are talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally discuss with my website =). We can have a link trade agreement between us
دوشنبه 23 دی 1398 09:37 ب.ظ
i was looking for same information thanks admin for posting this news Thanks
دوشنبه 16 دی 1398 02:10 ب.ظ
Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?
جمعه 13 دی 1398 05:12 ب.ظ
My brother suggested I would possibly like this website. He used to be totally right. This publish truly made my day. You can not imagine just how so much time I had spent for this info! Thanks!
دوشنبه 9 دی 1398 07:04 ب.ظ
It's very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this paragraph at this website.
سه شنبه 3 دی 1398 04:45 ب.ظ
thanks due to the fact that this countless informative website, keep up the great work
سه شنبه 19 آذر 1398 08:25 ق.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>i p l ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>k g f ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>iphone s ringtone download mp3</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://www.arezohaa.ir/post/13910/">ringtone download mp3 music hindi 2019</a>
<a href="http://jebelli133.ir/post/26/">mp3 ringtones download</a>
db37121
دوشنبه 18 آذر 1398 05:22 ق.ظ
Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is getting
more from this web site, and your views are fastidious for new visitors.
سه شنبه 5 آذر 1398 12:06 ب.ظ
Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's
the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.
یکشنبه 3 آذر 1398 02:44 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about quest bars cheap.
یکشنبه 26 آبان 1398 08:50 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing abilities as smartly as
with the structure on your weblog. Is this a paid topic or did
you modify it your self? Anyway keep up the excellent quality writing,
it is rare to see a nice weblog like this one nowadays..
دوشنبه 20 آبان 1398 02:15 ب.ظ
Nice weblog right here! Also your website lots up very fast!

What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink for your
host? I want my web site loaded up as quickly as yours lol maglie calcio a poco prezzo
FaustoBri billige fodboldtrøjer DellaDres
JamikaPal billiga fotbollströjor RonnyTaul
دوشنبه 20 آبان 1398 05:08 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to
“return the favor”.I'm attempting to find things to improve my website!I suppose its
ok to use a few of your ideas!! maglie calcio a poco prezzo Abelptvw billige
fotballdrakter LewisBrod
Verleneot maglie calcio Jimmyufmq
شنبه 18 آبان 1398 10:07 ب.ظ
Hello there, I think your site could possibly be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening
in Internet Explorer, it has some overlapping issues.

I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic site!
چهارشنبه 8 آبان 1398 07:03 ق.ظ
After I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I
receive four emails with the exact same comment.
Is there a way you are able to remove me from that service?
Many thanks! billige fodboldtrøjer DulcieRos fotbollströjor barn DarrinBid
LavernWat Alla Fotbollströjor till Barn 2018,
Billiga Fotbollströjor ... CliffGuff
سه شنبه 7 آبان 1398 05:01 ب.ظ
Good article. I am experiencing many of these
issues as well.. billiga fotbollströjor MaybellSt maglie calcio poco prezzo
BrookDeck
YvonneThi billiga fotbollströjor NapoleonD
جمعه 3 آبان 1398 07:53 ق.ظ
Thanks in favor of sharing such a pleasant thought,
post is fastidious, thats why i have read it entirely
سه شنبه 30 مهر 1398 11:59 ق.ظ
Quality articles is the secret to attract the people
to pay a visit the site, that's what this website is providing.
شنبه 20 مهر 1398 10:13 ب.ظ
My brother recommended I might like this website.
He was totally right. This publish actually made my day.
You can not consider simpoly how so muhch time I had
spent for this info! Thank you!
چهارشنبه 3 مهر 1398 10:26 ب.ظ
After exploring a few of the blog articles on your blog, I truly appreciate your technique of blogging.

I saved as a favorite it to my bookmark website list and will
be checking back in the near future. Take a look at my website too and tell me
what you think.
دوشنبه 25 شهریور 1398 09:47 ب.ظ
Great work! This is the kind of information that are supposed to be shared across the net.
Disgrace on Google for no longer positioning this submit
upper! Come on over and talk over with my site . Thanks =)
چهارشنبه 13 شهریور 1398 07:09 ب.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating
it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some
ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.
دوشنبه 28 مرداد 1398 11:54 ق.ظ
Hi there, I check your new stuff daily. Your story-telling style is witty, keep doing what you're doing!
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:03 ب.ظ
Marvelous, what a blog it is! This web site provides valuable information to us,
keep it up.
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:10 ق.ظ
I read this post completely about the comparison of most recent and previous technologies, it's
remarkable article. AC Milan Fodboldtrøje
پنجشنبه 10 مرداد 1398 04:14 ق.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted
keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please
share. Thank you! natalielise plenty of fish
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:35 ق.ظ
Hmm it looks like your website ate my first comment (it was
extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any tips for inexperienced blog writers?
I'd definitely appreciate it.
پنجشنبه 3 مرداد 1398 10:48 ب.ظ
Thanks a lot for sharing this with all of us you actually
know what you are speaking approximately! Bookmarked. Kindly also
seek advice from my website =). We could have a link alternate
agreement between us pof natalielise
شنبه 29 تیر 1398 06:49 ب.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who had
been conducting a little research on this. And he actually ordered me dinner simply because I stumbled upon it for him...
lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending time to talk about this matter here on your website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو